Test mode

Працюємо в тестовому режимі. Процес інвестування відбувається із повним супроводом наших менеджерів на кожному з етапів

Test mode

Працюємо в тестовому режимі. Процес інвестування відбувається із повним супроводом наших менеджерів на кожному з етапів

Test mode

Процес інвестування відбувається із повним супроводом наших менеджерів

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності визначає умови та порядок збору, обробки та захисту Товариством з обмеженою відповідальністю «Фʼюзор»» (далі – Компанія) персональних даних користувачів сайту https://fusor.org (далі – Користувач та Сайт) та застосовується до всієї інформації, зібраної під час використання Сайту, заповнення будь-яких гугл-форм (заявок) та використання окремих сервісів для отримання послуг.

  1. Загальні положення

1.1. Компанія має право збирати, зберігати та обробляти такі дані Користувача: будь-яку інформацію, яку Користувач надав під час заповнення та відправлення гугл-форми «Заявка на розміщення проекту на платформі Fusor», або шляхом надсилання запиту на Сайті або направлення повідомлення на електронну адресу Компанії hello@fusor.org. До такої інформації відноситься, зокрема, але не виключно: найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи, зокрема і контактної особи юридичної особи, їх ідентифікаційні дані, адреса електронної пошти, номер телефону, інформація про зв’язок, будь-яка інформація про проєкт (стартап), зокрема загальна інформація, інформація про продукт (назва, опис, конкурентні переваги, поточний статус (прототип / передсерійний зразок / малосерійне виробництво / серійне виробництво)), інформація про ринок (споживачів, конкурентів, тощо), інформація про команду (найманих працівників та залучених спеціалістів, їх кількість, персональні дані, зокрема досвід та стаж роботи), інформацію про фінансовий стан проєкту, тощо.

1.2. Згода Користувача надається автоматично шляхом вчинення однієї з наступних дій:

а) відправлення заповненої гугл-форми «Заявка на розміщення проекту на платформі Fusor»;
б) надсилання запиту на Сайті (шляхом натискання кнопки «Відправити запит»);
в) направлення повідомлення, що містить персональні дані, на електронну адресу Компанії hello@fusor.org.

Відправляючи свої персональні дані Компанії, Користувач надає свою згоду на обробку Компанією його персональних та інших даних, а також згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.3. Дані Користувача використовуються з метою здійснення господарської діяльності Компанії, а саме в частині:

  • перевірки благонадійності Користувача як потенційного партнера та/або перевірки ефективності проєкту та відповідності критеріям Компанії для прийняття рішення Компанією про доцільність подальшої взаємодії;

  • встановлення та підтримки зв'язку між Користувачем та Компанією щодо можливості встановлення ділових відносин;

  • розміщення (у разі прийняття такого рішення Компанією) інформації про проєкт Користувача на Сайті.

1.4. Персональні дані Користувача зберігаються протягом строку, необхідного для мети їх обробки.

1.5. Користувач має права суб’єкта персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних».

1.6. Компанія зобов'язується дотримуватися конфіденційності персональних даних користувачів цього Сайту з врахуванням положень цієї Політики та чинного законодавства України.

1.7. Доступ до персональних даних Користувача можуть мати уповноважені працівники Компанія, які надали згоду на забезпечення конфіденційності персональних даних користувачів, а також треті сторони, які надають послуги Компанії з підтримки і адміністрування Сайту, інші послуги, пов’язані зі здійсненням Компанією господарської діяльності. Зазначені уповноважені працівники та/або треті сторони на підставі укладених з нами договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.

1.8. Компанія має право здійснювати передачу персональних даних третім особам (експертами та компетентними представниками ЗСУ) для реалізації мети збору та обробки цих даних та за умови, що третя особа забезпечує конфіденційність персональних даних при їх обробці та використанні, зобов’язується не розкривати іншим особам, а також не поширювати персональні дані користувачів без їх згоди.

1.9.     Компанія може розкривати персональні дані Користувача у разі, якщо це необхідно для виконання вимог чинного законодавства України, а відмова Компанії від надання такої інформації буде порушенням вимог законодавства України.

1.10.  Користувач має право в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення повідомлення відповідного змісту в довільній формі на електронну адресу hello@fusor.org. В такому разі Компанія не здійснюватиме розгляд та перевірку Користувача (його проєкта) як потенційного партнера для подальших відносин з Компанією.

1.11. Юридична особа, надаючи від свого імені інформацію про фізичних осіб (працівників, залучених спеціалістів), гарантує, що володіє цією інформацією на законних підставах та має всі необхідні права щодо розпорядження цими даними, зокрема і передання третім особам. У разі порушення цієї гарантії юридична особа несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством.

  1. Захист персональних даних

2.1. Захист персональних даних, які обробляються Компанією, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

2.2. Компанія забезпечує виконання всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, визначених цією Політикою та чинним законодавством України, а також забезпечує застосування технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому та/або незаконному розголошенню або обробці персональних даних Користувача, незаконному доступу до них, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню.

  1. Внесення змін до Політики

3.1. Компанія має право у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст цієї Політики конфіденційності на власний розсуд. Компанія здійснює це шляхом публікації нової редакції Політики на Сайті.

3.2. У разі незгоди з Політикою конфіденційності в новій редакції Користувач може відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом направлення повідомлення відповідного змісту в довільній формі на електронну адресу hello@fusor.org.